Stenløse Historiske Forening

Arrangementer:

Om Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland.

Den 25. oktober 2018 arrangerer Stenløse Historiske Forening i samarbejde med Veksø Menighedsråd et foredrag om psykiatriens udvikling, som den har fundet sted på Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland (SNS).
Knud Erik Hansen har arbejdet som plejer på SNS i 32 år. Han vil fortælle om, hvordan det var at få anbragt et så stort hospital i et udkantsområde som Nykøbing Sj. er. I byen kaldtes hospitalet i daglig tale ”den gule by bag skoven”. Foredraget vil bl.a. omhandle kendte personligheder som fx Anny Berntsen, skaberen af Folketingets flotte talerstol, behandlingsmetoder inden for psykiatrien før og nu, hvilke vilkår personalet arbejdede under, og ikke mindst hvordan det var at være patient. Knud Erik vil selvfølgelig også omtale egne oplevelser fra den landsdækkende sikringsanstalt, hvor han havde sit virke.
Foredraget finder sted i Veksø Sognehus, Kirkestræde 10 i Veksø kl. 19.30. Der serveres et let traktement. Alle er velkomne, og der er gratis adgang.
Carsten Skovbro


Venligst udlånt af Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland

Foredrag om sko gennem 500 år.

Hvordan og hvorfor udviklede sko sig, som de gjorde, og hvilke konsekvenser havde skomoden for mennesket? Det fortæller Vivi Lena Andersen, museumsinspektør, ph.d., Københavns Museum, om torsdag den 15. november kl. 19.30.
Københavns Museum har i de seneste årtier gennemført store, arkæologiske undersøgelser – bl.a. i forbindelse med udgravningerne til Metro Cityring. Disse udgravninger har resulteret i flere tusinde sko og skodele tilhørende fortidens københavnere fra middelalderen, renæssancen og enevælden.
Fodtøj blev formentlig oprindeligt opfundet for at beskytte fødderne mod natur- og klimatiske forhold, men det blev også genstand for menneskets identitet, og for hvordan vi gerne vil blive set i andres øjne. Fysiske forhold har påvirket fodtøjet, men ændringer i moden, internationale kontakter, håndværk og teknologi har givet nye muligheder og præferencer.
Foredraget afholdes på Ganløse Rytterskole, Østergade 1. Alle er velkomne, entré kr. 40,- inkl. kaffe/te og kage.
Grete Rung


Sko fra 1600-tallet

Alle er velkomne til Stenløse Historiske Forenings arrangementer.
 Arrangementer vil blive offentliggjort på denne side, i vort medlemsblad, Lokalavisen og Frederiksborg Amt Avis.

Til top