Stenløse Historiske Forening

Arrangementer:


Tur til den Russiske Kirke.

Onsdag den 18. sept. kl. 13.50 inviteres til rundvisning i Den russiske ortodokse Kirke, Aleksander Nevskij Kirken i København. I 1883 blev den indviet under overværelse af den russiske kejser Aleksander 3. og hans danskfødte kejserinde Dagmar. Hun havde ønsket at kunne bruge en russisk-ortodoks kirke i København på sine mange besøg her. Rundvisningen, der begynder kl. 14.00 og varer ca en timestid, koster 40 kr. pr deltager. Aflysning kan forekomme pga kirkelig handling. Tilmelding er nødvendig til Birgit Kastrup på tlf. 48 18 37 42. Begrænset deltagerantal. Evt afmelding skal ske senest 3 dage før af hensyn til venteliste. Mødested: Bredgade 53, 1260 Kbh.
Grete Rung

Foto: Ole Kjær


Foredrag om dødens kulturhistorie.

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30 arrangerer Stenløse Historiske Forening i samarbejde med Veksø Menighedsråd et foredrag af Morten Fink-Jensen, ph.d., lektor på Kbh.s Universitet, om dødens kulturhistorie. Forestillinger om himmel og helvede havde på reformationstiden i 1500-tallet stor betydning for måden, man begravede på. Der var forskel på at komme i kirkegårdsjord eller hedensk jord, og der var forskel på en begravelse i dagslys eller om natten. Opfattelsen af begravelser og det hinsidige havde rødder langt tilbage i historien, men de folkelige forestillinger harmonerede ikke altid med kirkens lære eller statens love. Nye tanker om døden kunne også opstå. I 1700-tallet bliver en natlig begravelse i modsætning til tidligere til noget fornemt, og i 1800-tallet kommer nye tanker om hygiejnehensyn og kremering. I foredraget vil disse og andre – nogle gange makabre – eksempler vise, hvordan også døden har haft sin egen kulturhistorie i Danmark. Foredraget finder sted i Veksø Sognehus, Kirkestræde 10 i Veksø. Der serveres et let traktement. Alle er velkomne, og der er gratis adgang.
Grete Rung


Døden sender en pil mod en mand.
Gravmæle i Roskilde Domkirke.
Foto: Steffen Erichsen13. november 2019: Foredrag om den Spanske Syge.


28. januar 2020: Foredrag om danskernes udvandring til Rusland og Sibirien 1864-1919.

Foredragsholder: Ole Sohn.

26. februar 2020: Foredrag om Grundtvig.


Tilmelding kan først ske, når arrangementet er beskrevet inde i bladet eller på hjemmesiden.
Alle er velkomne til Stenløse Historiske Forenings arrangementer.

 Arrangementer vil blive offentliggjort på denne side, i vort medlemsblad, Lokalavisen og Frederiksborg Amt Avis.

Til top