Stenløse Historiske Forening

Arrangementer:

Rundvisning i Grundtvigs Kirke.

Da der til rundvisningen sidste år viste sig en meget stor interesse, gentages arrangementet fredag den 5. april kl. 10.00. Grundtvigs Kirke blev opført til minde om præsten, digteren og folkeopdrageren N.F.S. Grundtvig. Den blev bygget 1921-1940 dels af P.V. Klint og dels afsluttet af sønnen Kaare Klint, - i alt blev der brugt ca. 5 millioner gule mursten. På rundvisningen hører vi om kirkens historie, kommer ned i underetagen krypten og op på loftet med fantastisk håndværk. For dem der har lyst, kommer vi også op i tårnet med udsigt ind over Kbh. Rundvisningen, der varer ca. en time, er gratis, men tilmelding er nødvendig til Johnny Jørgensen, hverdage bedst mellem kl. 17-18, tlf. 20 24 25 77. Evt. afmelding skal ske senest 3 dage før, af hensyn til venteliste. Mødested: På Bjerget 5B, 2400 Kbh. NV, inde i kirken nærmest indgangen.
Johnny Jørgensen

Grundtvigs Kirke
foto Preben Stenalt
.


Tur til vikingelandsbyen og vikingebroen ved Risby.

Den 14. maj 2019 arrangeres en rundvisning i vikingelandsbyen ved Risby og en fremvisning af den imponerende vikingebro, der er under bygning over St. Vejleådalen. Vikingebroens tømmer er håndhugget på stedet, og opførelsen sker med datidens primitive metoder.
Efter omvisningen vises en flot film om vikingetiden i år 805, og der afsluttes med Kaffe/te og kage.
Turen er et fællesarrangement for de 3 historiske foreninger i kommunen. Tilmelding er nødvendig, og skal for Stenløse Historiske Forenings interesseområde ske til Birgit Kastrup, telefon 48183742 senest den 10. maj.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Risby, Ledøjevej 35, 2620 Albertslund kl. 13.30. Der er fri entre.
Steffen Erichsen

                         
               vikingelandsbyen                                                                                            vikingebroen 


Tur til den Russiske Kirke.

Onsdag den 18. sept. kl. 13.50 inviteres til rundvisning i Den russiske ortodokse Kirke, Aleksander Nevskij Kirken i København. I 1883 blev den indviet under overværelse af den russiske kejser Aleksander 3. og hans danskfødte kejserinde Dagmar. Hun havde ønsket at kunne bruge en russisk-ortodoks kirke i København på sine mange besøg her. Rundvisningen, der begynder kl. 14.00 og varer ca en timestid, koster 40 kr. pr deltager. Aflysning kan forekomme pga kirkelig handling. Tilmelding er nødvendig til Birgit Kastrup på tlf. 48 18 37 42. Begrænset deltagerantal. Evt afmelding skal ske senest 3 dage før af hensyn til venteliste. Mødested: Bredgade 53, 1260 Kbh.
Grete Rung

 
Foto: Ole Kjær

Foredrag om dødens kulturhistorie.

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30 arrangerer Stenløse Historiske Forening i samarbejde med Veksø Menighedsråd et foredrag af Morten Fink-Jensen, ph.d., lektor på Kbh.s Universitet, om dødens kulturhistorie. Forestillinger om himmel og helvede havde på reformationstiden i 1500-tallet stor betydning for måden, man begravede på. Der var forskel på at komme i kirkegårdsjord eller hedensk jord, og der var forskel på en begravelse i dagslys eller om natten. Opfattelsen af begravelser og det hinsidige havde rødder langt tilbage i historien, men de folkelige forestillinger harmonerede ikke altid med kirkens lære eller statens love. Nye tanker om døden kunne også opstå. I 1700-tallet bliver en natlig begravelse i modsætning til tidligere til noget fornemt, og i 1800-tallet kommer nye tanker om hygiejnehensyn og kremering. I foredraget vil disse og andre – nogle gange makabre – eksempler vise, hvordan også døden har haft sin egen kulturhistorie i Danmark. Foredraget finder sted i Veksø Sognehus, Kirkestræde 10 i Veksø. Der serveres et let traktement. Alle er velkomne, og der er gratis adgang.
Grete Rung


Døden sender en pil mod en mand.
Gravmæle i Roskilde Domkirke.
Foto: Steffen Erichsen


Foredrag om den Spanske Syge.

Onsdag den 13. november kl. 19.30 vil journalist og forfatter Tommy Heisz fortælle om den spanske syge - en pandemi som skabte sygdom og død i hele verden lige efter 1. verdenskrig. Tommy Heisz er aktuel med en dokumentarisk bog om epidemien, der kom til Danmark for godt 100 år siden, i 1918. I Danmark døde omkring 15.000 mennesker. Ambulancerne kørte i pendulfart til byernes overfyldte hospitaler med nye patienter, blå i huden og rallende af hoste. I kapellerne måtte graverne stable kisterne for at få plads til alle de døde. Tommy Heisz har gravet dybt i arkiverne for at stykke denne dokumentariske beretning sammen om et af danmarkshistoriens oversete kapitler, samtidig med at han giver et godt indblik i tidens sociale forhold.
Foredraget finder sted på Ganløse Rytterskole, Østergade 1. Alle er velkomne, entré kr., 40 kr. - inkl. kaffe/te og kage.
Grete RungAlle er velkomne til Stenløse Historiske Forenings arrangementer.
 Arrangementer vil blive offentliggjort på denne side, i vort medlemsblad, Lokalavisen og Frederiksborg Amt Avis.

Til top